BRIJAČNICA BROJ - 4: REZIME 2012.godine
Datum: 31.01.2013.    Piše: VJEKOSLAV ALJINOVIĆ

Samo za nove mušterije - Svakog drugog ponedjeljka iza 17 sati


Mlađe i starije,cijenjene moje mušterije.

A i Vi ,što sam uvijek uz Vas i na Ti,
stalni i povremeni moji pacijenti.

U mislima s Vama,podsjećam Vas,
stara je godina ostala iza nas.
Prošla je tako još 1 Žrnovska godina,
ali nešto malo il ništa se nije oplodila.

I bit će na sreću tako,ne baš do kraja,
ali barem,dok je Žrnovćana i Vlaja.

Dobro mr jednom na webu reće,
gdje Starine vladaju,nema sreće.
Dodao bi:zlo je još i veće,
kad mladi ne znaju bolje i neće.

Nemojte sada ,zbog toga biti sjetni,
u Brijačnici ste,budite veseli, sretni.

Bez daljeg blebetanja i glupih spika,
uživajte u tekstu na dnu mojih slika.

Kad imate,neku Vama zgodnu priliku,
ostavite u Brijačnicu ,koju sliku,
e:mail: vjeko.aljinovic@gmail.com
i pohrlit će svi,da je vide trcom

Brijačnica je satirično-humoristični kutak Web Žrnovnice Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna!